Algemene gebruiksvoorwaarden

privacy image

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn verplicht te accepteren door alle gebruikers van de Createlli Lab web-applicatie van Createlli. Dit geldt voor alle onderstaande voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn dezelfde voor alle gebruikers, en er worden geen uitzonderingen gegeven. Dit om de transparantie te bewaren voor iedereen die via Createlli Lab samenwerkt.

Createlli nv behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging, zowel in de inhoud van de website als de algemene gebruiksvoorwaarden. Dergelijke veranderingen kunnen via de website gebeuren op elke geoorloofde manier en zullen bindend zijn vanaf en gedurende hun publicatie op het web tot ze veranderd worden. Gebruikers krijgen een melding indien de gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn.

2. Rechten en beperkingen van het gebruik

De Createlli Lab web-applicatie kent 3 types van gebruikers:

  • PROJECT MANAGERS: dit zijn gebruikers die betrokken zijn in het beheer van een participatieproject, bijvoorbeeld personeel van een stad of projectmanagers van een participatieproject. We noemen hen verder ‘Project managers’.
  • GEBRUIKERS: dit zijn gebruikers die deelnemen aan een project. Zij worden uitgenodigd om hun meningen en ideeën etc. te geven. We noemen hen verder ‘Gebruikers’

We onderscheiden:

Anonieme gebruikers - In sommige gevallen wordt aan gebruikers toegelaten anoniem te participeren. Dit betekent dat zij geen e-mailadres achterlaten of andere informatie die Createlli of project managers toelaat de gebruikers te identificeren.

Geïdentificeerde gebruikers - Vaak worden gebruikers uitgenodigd om hun e-mailadres te geven. Deze gebruikers noemen we ‘geïdentificeerd’, via hun e-mailadres, user ID en paswoord. Dit laat de gebruikers zelf toe actiever te participeren in de projecten. Het geeft andere gebruikers en de project managers ook meer vertrouwen en transparantie, omdat men kan identificeren wie deelneemt.

  • CREATELLI: dit zijn systeemadministrators van het Createlli team. We noemen hen verder ‘Createlli’.

Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die met hun gebruikersaccount gebeuren. Zij zijn verantwoordelijk om hun gebruikersnaam en paswoord geheim te houden en houden zich eraan Createlli onmiddellijk te informeren zodra ze vermoeden dat hun account op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt en zodra ze vaststellen dat er ongeoorloofde toegang is tot hun account.

 

3. Privacy en vertrouwelijkheid van uw gebruikersinformatie

We proberen de juiste balans te vinden tussen enerzijds de bescherming van uw privacy, en anderzijds uw recht om te weten wie er nog meer deelneemt aan projecten, de behoefte van de project managers om de noden en meningen van alle gebruikers te begrijpen, tegemoet te komen aan specifieke problemen of vragen die u stelt en u uit te nodigen voor deelname aan activiteiten die interessant zijn voor het project of voor u.

 

Om sommige diensten van deze website te kunnen gebruiken, moeten gebruikers Createlli bepaalde persoonlijke gegevens bezorgen, zoals email en in sommige andere gevallen naam, adres, geslacht, leeftijd en andere gegevens die belangrijk zijn voor het project.

Daarom verbindt Createlli zich ertoe de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te respecteren zoals gesteld in de GDPR (General Data Protection Regulation van kracht sinds 25 Mei 2018).

Wat gebeurt met uw gegevens? Uw gegevens, uw bijdragen en uw mening mag alleen worden gebruikt in het kader van het project waarvoor het werd gedeeld, of voor gerelateerde projecten of om gebruikers voor soortgelijke projecten uit te nodigen, om de werking van Createlli Lab te verbeteren of in geanonimiseerde wijze in rapporten om de participatie in het algemeen te verbeteren .
Geen gebruikersinformatie of andere informatie wordt door Createlli of eender welke gebruiker buiten deze context gebruikt, noch voor commerciële of marketing doeleinden gebruikt, noch om andere producten of diensten te verkopen.

Voor detail over welke gegevens we verzamelen, waarom en wie ze ziet kan je de tabel hieronder raadplegen.

Hoe lang houden we ze bij? We houden de gegevens en resultaten van participatie-projecten lang bij: de resultaten van een bevraging of een kaart met problemen en voorstellen kan vaak jaren nadien nog erg interessant zijn als er een nieuw project in dezelfde streek gebeurt (denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitsproject). In plaats van op dat moment alles opnieuw te vragen, bouwen we liever verder op wat je ons al eerder vertelde. Concreet houden we de gegevens gewoonlijk bij tot de burger zelf of de overheid of opdrachtgever voor wie de gegevens werden verzameld ons uitdrukkelijk vraagt om de gegevens te wissen.

Aan wie geven we je gegevens door? Aan niemand, behalve dan de instantie voor wie we de participatiecampagne doen of die zelf de campagne beheert op Createlli Lab (Project Managers). Voor elk project zijn de initiatiefnemers duidelijk aangegeven. Ook die instanties zijn natuurlijk gebonden aan de GDPR wetgeving en kunnen jouw gegevens enkel gebruiken binnen het project en aanverwante projecten.

Hoe kan je je gegevens zien, verbeteren of laten verwijderen? Ja kan je recht op toegang, rechtzetting, annulering, verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens  zeker uitoefenen. Voor het gemak kan je hiervoor een e-mail schrijven naar naar support@createlli.com.

 

Zolang u dit niet tegenspreekt, onderstellen we dat uw data niet veranderd is, dat u ons elke verandering meedeelt en dat wij uw data voor onderstaande doeleinden mogen gebruiken:

Gegevens

Doel, waarvoor gebruiken we de gegevens

Wie heeft toegang?

Naam

Profielfoto

Identificatie voor participatie in discussies en campagnes: je naam kan vermeld worden bij jouw opmerking of bijdrage

Gebruiker

Project Manager

Createlli

Email

Naam

Communicatie: om je uit te nodigen voor participatie in het project, om je vragen te beantwoorden, om je te contacteren indien nodig.

Identificatie: om te kunnen identificeren wie deelneemt

Project Manager

Createlli

Paswoord

Taal

Tijdszone

Identificatie: zodat je je kan aanmelden op de site

Beeld aanpassen: zodat je kan deelnemen in de door jou gewenste taal

Createlli

IP-adres

Tijd van deelname

Beveiligingsredenen

Identificeren van fake bijdragen

Opzoeken in geval van gebruikersvragen of problemen

Project Manager

Createlli

Antwoorden

Interne verwerking van de antwoorden

Gerichte communicatie: bijvoorbeeld bepaalde groepen deelnemers informeren of raadplegen

Uitnodiging voor activiteiten

Project Manager

Createlli

Uw deelname en meningen in groepen zoals voorstellen, stemmingen, commentaar en foto´s

Een idee/voorstel ondersteunen, oplossingen vormgeven die beter aansluiten bij de burgers en stakeholders

Gebruiker

Project Manager

 

4. Beperkingen van gebruik en intellectuele eigendom

Gebruik van Createlli Lab is strikt onder voorbehoud van het accepteren van de algemene gebruiksvoorwaarden. Createlli heeft het recht om uw gebruikersaccount stop te zetten, ook voor toekomstig gebruik, als u de algemene voorwaarden schendt , of als u valse of verkeerde informatie geeft. Createlli verleent het recht om Createlli Lab te gebruiken, niet om het te verdelen, verkopen, te decompileren of te ontwikkelen.

Createlli Lab is een web-applicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige apparatuur voor de toegang tot het internet te voorzien. Createlli neemt geen verantwoordelijkheid voor de gebruikerstoegang tot en beschikbaarheid van het internet.

Citizen wordt gebruikt om de stad en de wereld van morgen vorm te geven. Gebruikers zijn het erover eens dat alle meningen, bijdragen, ideeën hier gedeeld, kunnen worden gebruikt door de project managers zonder enige beperking van de intellectuele eigendom of de rechten van de uitvinder.
De informatie uitgewisseld mag alleen worden gebruikt in het kader van het project waarvoor het werd gedeeld, of om gebruikers voor soortgelijke projecten uit te nodigen, om de werking van city.createlli.com verbeteren of in geanonimiseerde wijze in rapporten om de participatie in het algemeen te verbeteren .
Geen gebruikersinformatie of andere informatie wordt door Createlli of eender welke gebruiker buiten deze context of voor commerciële of marketing doeleinden gebruikt om andere producten of diensten te verkopen.

 

5. Communicatie vanuit Createlli Lab

Je wordt via Createlli Lab mogelijks geïnformeerd per e-mail over activiteiten in je projecten, of andere activiteiten die je kunnen helpen. Je kan je voor de meeste van deze e-mails afmelden, maar niet van e-mails over onderhoudsmeldingen of sommige administratieve e-mails.

 

6. Aansprakelijheid

Createlli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade door het gebruik van Createlli Lab of voor schade veroorzaakt door Createlli Lab, of welke andere schade dan ook die niet direct en onmiddellijk werd veroorzaakt door Createlli zelf; bijvoorbeeld maar niet beperkt tot verlies aan inkomen, schade-eisen van derde partijen, verlies van data, schade of defecten door materialen of informatie van Createlli of een derde partij.

Createlli behoudt zich het recht voor om inhoud of informatie in verband met illegale, beledigende of dergelijke activiteiten te wijzigen, off-line te nemen, of om de toegang weg te nemen van gebruikers die het Createlli platform voor dergelijke activiteiten gebruiken of dergelijke informatie verspreiden. Createlli kan dit recht ook geven aan project managers.

Createlli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de publicatie van illegale inhoud op Citizen. Gebruikers gaan ermee akkoord Createlli onmiddellijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van illegale inhoud, waarop Createlli die inhoud zo snel mogelijk off-line zal nemen.

7. Abonnementen, Duur en Betaling

Gebruikers andere dan Project Managers gebruiken Citizen gratis.

Project Managers hebben een betalend abonnement, en kunnen kiezen tussen verschillende abonnementen. Voor meer informatie zie op createlli.com of contacteer ons.

  • Automatische verlenging: abonnementen worden automatisch vernieuwd.

  • Stopzetting: Gebruikers moeten Createlli van de stopzetting van hun abonnement informeren uiterlijk 7 dagen voor de einddatum/verlengingsdatum van hun abonnement.

 

8. Cookie Policy

Zoals veel websites maakt Createlli Lab gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst met als doel Createlli Lab beter te doen functioneren voor gebruikers en projectmanagers. Wij gebruiken geen cookies voor commerciële doeleinden zoals om te beïnvloeden wat u ziet als u andere websites dan Createlli Lab bezoekt.

 

Kijk na of u op uw computer of mobiel toestel cookies accepteert. U kan uw browser instellen zodat u een waarschuwing krijgt vóór u cookies accepteert, of u kan instellen om cookies te blokkeren hoewel u in dat geval de werking van Citizen mogelijk niet ten volle kan benutten.
Via de ‘help’ knop van uw browser kan u meer informatie vinden over cookie-settings.

Citizen gebruikt onderstaande cookies:

Naam van de cookie

Doel

Drupal_l10n_client

Gebruikt om de taal aan te passen. Dit afzetten kan tot gevolg hebben dat de gebruiker telkens opnieuw gevraagd zal worden zijn taal in te stellen.

cookie-agreed-en

has_js

cookie-agree

Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan of u onze cookie-policy heeft aanvaard zodat we dat niet steeds opnieuw moeten vragen

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Deze cookies zijn van google analytics.

Createlli gebruikt analytics om na te gaan hoe mensen zich op Createlli Lab navigeren. Daarmee kunnen we de user-experience verbeteren zodat het comfort van de gebruikers toeneemt.

Drupal.tableDrag.showWeight

Dit wordt in Drupal interfaces gebruikt om via drag & drop items te reorganiseren.

SESScf29cdb24beb89731dd522a8a08ab5dc (dit is een voorbeeldcookie)

PHP Session ID.

Deze cookie wordt gebruikt als een sessie-ID voor de gebruiker zodat het systeem de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker die zich onderscheidt van elk ander die de website bezoekt.

Deze informatie wordt niet gebruikt of gestockeerd buiten createlli en bestaat slechts zolang de gebruiker actief is op Createlli Lab en andere pagina´s die unieke en beveiligde toegang vereisen.

Zonder deze cookie zou dergelijke toegang niet beveiligd blijven, dus dit is erg belangrijk.

 

test