buggenhout.createlli.com

Bedankt voor uw deelname omtrent het ontwerp Beleidsplan Ruimte Buggenhout

De afgelopen twee jaar gingen we me de Buggenhoutenaar in dialoog over de toekomst van Buggenhout. Hiermee zijn we aan de slag gegaan en werkten we een ruimtelijk toekomstvisie en actieplan uit.

Via een fietstocht door de gemeente namen we u mee langsheen de doelstellingen en legden we uit wat ze zullen betekenen. Op zes plaatsen vond u informatie over de ambities en mogelijke acties die opgenomen zijn in het ontwerp beleidsplan. Tot en met 31 december 2023, kreeg u de de kans om uw mening te geven, waarvoor dank. 

Momenteel verwerken we de resultaten. Indien u wenst op de hoogte gehouden te worden van deze momenten, dan kunt u een mail sturen naar omgeving@buggenhout.be of telefonisch contact opnemen via 052 33 95 11. 

test